SELSKABER2019-11-08T09:25:40+00:00

SELSKABER

Bred erfaring med opkøb og investeringer i SMV- og venturesegmentet

Privat investor i selskaber med stort potentiale

Tasfo Selskaberne er medejer af 9 forskellige danske virksomheder i SMV- og venturesegmentet

Ejerandele siden 2009

TASFO Selskaberne har siden 2009 købt ejerandele i en række forskellige virksomheder,  hvor vi oplever et stort potentiale for udvikling og vækst. Vi lægger vægt på, at ledelsen selv kan implementere forretningsplanen, og at produktet er nyskabende.

Vi har alt efter virksomhedens behov ageret som business angel og/eller investor i en række forskellige brancher. Vores investorkapital suppleres ofte med sparring, netværk og viden.

B2B- eller B2C-markedet

Det er ikke afgørende, om der er tale om en virksomhed på B2B- eller B2C-markedet, men derimod er det vigtigt, at vi hurtigt kan relatere til produktet og oplever en nyskabende værdi på markedet.

CEO Jesper Steen Tastesen er medlem af netværket Business Angels Syddanmark. Her kan du se interview med Jesper Steen Tastesen fra et af netværkets investormøder og høre mere om Tasfo Selskabernes investeringsfokus.

EXIT Selskaber og ejendomme:

  • Helsingørsgade 2-8, Hillerød

  • Den Hvide By, Køge

  • Fiolstræde 20-24 og Krystalgade 14-16, København C

  • Posthusvinget 2-8, Haderslev m.fl

  • M.fl.

Kontakt

Jesper Steen Tastesen
CEO
Mob +45 4064 2347
jst@tasfo.dk

Flere faktorer spiller ind

Det er svært at opsætte endegyldige kriterier for, hvad der definerer en god investeringsmulighed, og der er mange faktorer, der griber ind i Tasfo Selskabernes
bedømmelse af ny investorkapital – herunder tidshorisont, konkurrenter, netværk og ikke mindst god kemi med projektets forvaltere. Generelt for venturekapital skal der dog være tale om et stort vækstpotentiale, gode vækstvurderinger samt et målbart behov for at nå næste skidt mod et kommercielt gennembrud.

Vores konstellation og virksomhedskultur er kendetegnet ved korte beslutningsprocesser og risikovillig kapital, som er værdifuldt i processer, hvor det skal gå stærkt.

Screener altid ledelsen

De midler, vi kommer med, skal anvendes til vækst, idet vi som udgangspunkt kun deltager i kapitalforhøjelser. Tasfo Selskaberne samarbejder også gerne med
syndikeringspartnere og investeringsfonde, hvor vi bidrager med kapital uden at være hovedinvestor.

Vi screener altid ledelsen, således at vi sikrer os de bedste forudsætninger for et samarbejde omkring virksomhedens udvikling og succes.

Kontakt os, hvis du står med et banebrydende koncept eller et nyskabende produkt – så er det muligt, at det er din virksomhed, der er mål for vores næste investering.

En familieejet koncern

TASFO er en forkortelse for Tastesen Family Office, som er en familieejet portefølje af kapitalselskaber. Koncernens investeringer er fokuseret på ejendomsudvikling og venturekapital, og Tasfo Selskaberne er i dag en samlebetegnelse for en række aktie- og anpartsselskaber, ligesom der er ejerandele i en række danske virksomheder.

Advomanagement

Advomanagement er et management- og administrationsselskab, der tilbyder professionel håndtering af kundens værdier. Vi kan varetage alt fra administration af fast ejendom til formueforvaltning af større formuer – private og selskaber. Advomanagement varetager ikke advokatopgaver, hertil henvises til www.steentastesen.dk, med hvem der består et integreret samarbejde.

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er stiftet i 2009. Vi varetager sager indenfor selskabsret og fast ejendom, samt rådgivning i forbindelse med almene juridiske emner, herunder førelse af retssager. Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen varetager altid klientens interesser på en hurtig og let tilgængelig facon.

Go to Top