PROFIL2018-06-16T15:18:38+00:00

PROFIL

En familieejet koncern fokuseret på ordentlighed og godt købmandskab

TASFO er en forkortelse for Tastesen Family Office

TASFO er en forkortelse for Tastesen Family Office, som er en familieejet portefølje af kapitalselskaber. Koncernens investeringer er fokuseret på ejendomsudvikling og venturekapital, og Tasfo Selskaberne er i dag en samlebetegnelse for en række aktie- og anpartsselskaber, ligesom der er ejerandele i en række danske virksomheder.

Stiftet i 1977

I 1977 stiftede Viggo Madsen Tastesen selskabet V. Tastesen A/S som primært fokuserede på driftsaktiviteter i detailbranchen, og dermed var fundamentet til en familiebåret koncern lagt.

I 2009 overtog næste generation den daglige ledelse i selskabet. Siden da har advokat Jesper Steen Tastesen været CEO i V. Tastesen A/S og forvaltet selskabets aktiviteter med en professionel investeringsstrategi målrettet opkøb og udvikling af ejendomme.

Udvikling af fast ejendom

Tasfo Selskabernes aktiviteter er igennem årene blevet særligt fokuserede på udvikling af fast ejendom. Der er fokus på at fortsætte som en velkonsolideret og visionær virksomhed, der har til formål at være en stærk samarbejdspartner der tager aktivt del i arbejdet omkring ejensdomsporteføljen og investeringerne på venturemarkedet. Derfor administreres al udlejning også fra Tasfo Selskabernes eget hovedkontor i Odense.

Kerneværdierne

Koncernens strategi sigter mod fortsat vækst baseret på kerneværdierne, som handler om at være:

  • Ordentlige

  • Handlekraftige

  • Ambitiøse

En familieejet koncern

TASFO er en forkortelse for Tastesen Family Office, som er en familieejet portefølje af kapitalselskaber. Koncernens investeringer er fokuseret på ejendomsudvikling og venturekapital, og Tasfo Selskaberne er i dag en samlebetegnelse for en række aktie- og anpartsselskaber, ligesom der er ejerandele i en række danske virksomheder.

Advomanagement

Advomanagement er et management- og administrationsselskab, der tilbyder professionel håndtering af kundens værdier. Vi kan varetage alt fra administration af fast ejendom til formueforvaltning af større formuer – private og selskaber. Advomanagement varetager ikke advokatopgaver, hertil henvises til www.steentastesen.dk, med hvem der består et integreret samarbejde.

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er stiftet i 2009. Vi varetager sager indenfor selskabsret og fast ejendom, samt rådgivning i forbindelse med almene juridiske emner, herunder førelse af retssager. Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen varetager altid klientens interesser på en hurtig og let tilgængelig facon.

Go to Top