Hovedvejen 1972018-09-30T18:45:52+00:00

Project Description

Hovedvejen 197

GLOSTRUP

Ejendommens egenskaber

Ejendommen beliggende adressen Hovedvejen 197 i Glostrup er domicil ejendom for POWER, www.power.dk, samt konceptbutikkerne; Sport 24, THansen, Kvik, Envita Køkkener og Tæppeland. Når vi har den eller de rette lejere påbegynder vi op til 3.900 m2 bebyggelse, eventuelt fordelt på flere etager, som etape 2 i udvikling af ejendommen.

Yderligere information:

En familieejet koncern

TASFO er en forkortelse for Tastesen Family Office, som er en familieejet portefølje af kapitalselskaber. Koncernens investeringer er fokuseret på ejendomsudvikling og venturekapital, og Tasfo Selskaberne er i dag en samlebetegnelse for en række aktie- og anpartsselskaber, ligesom der er ejerandele i en række danske virksomheder.

Advomanagement

Advomanagement er et management- og administrationsselskab, der tilbyder professionel håndtering af kundens værdier. Vi kan varetage alt fra administration af fast ejendom til formueforvaltning af større formuer – private og selskaber. Advomanagement varetager ikke advokatopgaver, hertil henvises til www.steentastesen.dk, med hvem der består et integreret samarbejde.

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er stiftet i 2009. Vi varetager sager indenfor selskabsret og fast ejendom, samt rådgivning i forbindelse med almene juridiske emner, herunder førelse af retssager. Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen varetager altid klientens interesser på en hurtig og let tilgængelig facon.