Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt

Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt

Tasfo Selskaberne Tasfo Selskabernes projekt i Munke Mose forløber planmæssigt.

Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt, og genopførelsen forventes snarest igangsat.

Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt.

Tasfo Selskaberne Tasfo Selskabernes projekt i Munke Mose forløber planmæssigt. Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt, og genopførelsen forventes snarest igangsat. Samtidig arbejdes der på etablering af en p-kælder under det, der fremover bliver et dejligt grønt opholdsareal for de nye lejere. Alt i alt bliver der etableret omkring 110 lejligheder i ejendommene.

Projektleder for udlejning: hbi@tasfo.dk (Helle Bruun Iversen)
Udviklingsdirektør: ldb@tasfo.dk (Lars Damsholdt Balle)
Administrerende direktør: jst@tasfo.dk (Jesper Steen Tastesen)

2019-01-20T18:03:30+00:00

En familieejet koncern

TASFO er en forkortelse for Tastesen Family Office, som er en familieejet portefølje af kapitalselskaber. Koncernens investeringer er fokuseret på ejendomsudvikling og venturekapital, og Tasfo Selskaberne er i dag en samlebetegnelse for en række aktie- og anpartsselskaber, ligesom der er ejerandele i en række danske virksomheder.

Advomanagement

Advomanagement er et management- og administrationsselskab, der tilbyder professionel håndtering af kundens værdier. Vi kan varetage alt fra administration af fast ejendom til formueforvaltning af større formuer – private og selskaber. Advomanagement varetager ikke advokatopgaver, hertil henvises til www.steentastesen.dk, med hvem der består et integreret samarbejde.

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er stiftet i 2009. Vi varetager sager indenfor selskabsret og fast ejendom, samt rådgivning i forbindelse med almene juridiske emner, herunder førelse af retssager. Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen varetager altid klientens interesser på en hurtig og let tilgængelig facon.