Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt

Tasfo Selskaberne Tasfo Selskabernes projekt i Munke Mose forløber planmæssigt.

Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt, og genopførelsen forventes snarest igangsat.

Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt.

Tasfo Selskaberne Tasfo Selskabernes projekt i Munke Mose forløber planmæssigt. Nedrivningen af den ene ejendom er tilendebragt, og genopførelsen forventes snarest igangsat. Samtidig arbejdes der på etablering af en p-kælder under det, der fremover bliver et dejligt grønt opholdsareal for de nye lejere. Alt i alt bliver der etableret omkring 110 lejligheder i ejendommene.

Projektleder for udlejning: hbi@tasfo.dk (Helle Bruun Iversen)
Udviklingsdirektør: ldb@tasfo.dk (Lars Damsholdt Balle)
Administrerende direktør: jst@tasfo.dk (Jesper Steen Tastesen)