Regler om behandling af dine personoplysninger

Den 25. maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket overordnet betyder skærpende regler for virksomheder m.fl. om indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data. I henhold til disse regler, vil vi informere dig om formålet og typen af persondata, hvornår vi sletter disse, samt dine rettigheder. MMA ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på www.tasfo.dk eller nedenfor:

Tasfo Selskaberne
MMA ApS
CVR-nr.: 38564102
Ejer af ejendommen
Hunderupvej 89
5230 Odense M
Mail: lejer@tasfo.dk

Formålet med brug af data
For at stå på venteliste til MMA ApS’s lejemål i Munkemose Park, beder vi dig om nogle almindelige persondata som:
– Personnavn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse

Disse oplysninger anvender vi til at identificere dig som potentiel lejer. Vi benytter oplysningerne, når vi fremsender nyhedsbrev og til andre tiltag vedrørende Munkemose Park til dig. Derudover beder vi dig også fremsende et billede af dig, som karakteriseres følsom personoplysning. Ved fremsendelse har vi samtidig modtaget samtykke til vores opbevaring af dette.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger fysisk samt elektronisk. Oplysninger opbevares på en sikret server i Danmark, med hvem vi har en databehandleraftale om datasikkerhed, samt fysisk i aflåste arkiver på vores kontor. Vi videregiver ikke dine personoplysninger, med mindre andet måtte være aftalt.

Retten til at sletning og trække samtykke tilbage
Hvis du ikke længere ønsker at stå på ventelisten, sletter vi naturligvis dine oplysninger. Har du af andre årsager ønske om at trække dit samtykke tilbage, og/eller få slettet dine persondata, kan du til enhver til kontakte os via kontaktoplysningerne, der fremgår på side 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger vi opbevarer på dig. Kontakt blot vores kontor på sædvanlig vis, og du vil kunne komme i kontakt med den dataansvarlige. Vi har til orientering kun de oplysninger, der i punkt 2 er nævnt, samt evt. korrespondance med dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række oplysninger vi måtte være i besiddelse af.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Tasfo Selskaberne